16 thoughts on “Weekly Chickenstrip: Nonton Bola

  1. Lucu euy… teuras keun deui kang nu sanes na.
    Oiya… kang diki, kumaha ngahungi kang Diki secara personal.
    Aya peryogi sakeudik perihal open source.

    Mung aya waktos kosong mah, tiasa atuh ameng ka blog abi, pingoein.com.
    Nuhun sateuacanna… salam open source…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s